مهربان

تو بگو ای مهربانم زمانی که ترکم کنی به کجا خواهی رفت زمانی که با من سخن نگويی با چه کسی سخن خواهی گفت نمی دانم راهت آیا از من دور است يا نزديک اما می دانم هر کجا که باشی در يادم زنده ای و نبضم و اميدم به نفس هايت بسته است و در پيچ و خم زندگی با منی و من هستم که فرياد ميزنم نامت را ای مهربانترين مهربانان.... 05.gif03.gif05.gif

--------

ح.م.آريا: اين متن قشنگ رو همسايه جديدمون سبا لطف کردن و نوشتن. ازشون متشکرم. اميدوارم بازم تو اين کلبه چراغی روشن کنن.

/ 2 نظر / 5 بازدید
ح.م.آریا

مرسی صبا خانم.

سحرناز

خدا مهربانترين مهربانان است........