خدايا


دکتر علی شريعتی:

shar.bmp

/ 2 نظر / 4 بازدید
شیدا

از اينکه به وب لاگم آمدی خوشحالم و جهت تشکر لينکت رو با نام آريا توی وب لاگم قرار دادم اميدوارم دوستان خوبی برای هم باشيم و بازهم به وب لاگم سر بزنی ..

مژگان بانو

جمله بسيار پرمعنايی است. می دانی من اولين بار کجا خواندمش؟ نوار نون و دلقک اصفهانی را بخر!