...؟


« … وظيفه اصلي هنرمند شكستن هنجار است و منظور از خلاقيت همين معني است. اما هر شكستني خلاقيت نيست . خلاقيت آن است كه پشت سرش تفكر و ايده نو و تداوم وجود داشته باشد… اينكه كسي به صرف اينكه بگويد من مدرن هستم يا من سنتي هستم مدرن يا سنتي تلقي نمي شود بلكه بايد سه فاكتور گفتار و كردار و رفتار وي با هم سنجيده شود كه مدرن است يا پست مدرن… نيما يوشيج روي شعر هايش استدلال داشت كه سنت شكني كرد نيما شاعري مدرن بود و سالها از زمان خودش جلو تر بود صادق هدايت هم همين طور. آن دو زماني از مدرنيته سخن مي گفتند كه جامعه تازه در حال گذر از سنت بودند و اكنون كه مثلا مدرن شده ايم آثارشان استقبال بيشتري يافته است ...»

“مگو كه فاصله ها بس غریب است دخترم
می بینم تو را
باچتر گلی رنگت
که به كوچه قدم مي گذاري
برف مي بارد
بر شانه کوچکت می نشيند
در قلبم آب می شود “
سخنراني و شعر خواني محمد تقي شمس لنگرودي
26/9/81

/ 0 نظر / 4 بازدید