من به دلقک می خندم!

کلیپ نون و دلقک همزمان با انتشار کاست آن برای چند بار متوالی از تلوزيون پخش شد و چند روز بعد به ناگهان پخش آن قطع شد.اين جديدترين نوع تبليغ برای يک کاست است!

آهنگی که از آن به عنوان تجليل از چارلی چاپلين بزرگترين هنرمند جهان سينما ياد ميشود و در آن ارزش هنرمند به نان وابسته شده است.اين وابستگی موجب شده است تا اين آهنگ مخالفان زيادی را به خود جذب کند که به نظر آنها اين کلیپ شخصيت هنری چارلی چاپلين را مورد تعرض قرار داده است اگرچه من با اين عقيده موافقم اما اگر منظور از نان توجه معنوی عامه مردم به هنرمند باشد پر بيراه نيست و همانطور که ميدانيم حيات هنرمند جماعت در بذل توجه به آنهاست.

***


هرچند اين کلیپ تجليل چندانی از چاپلين نمي کند اما بهانه خوبی برای موسسات فرصت طلب است تا با يک عکس چاپلين و گل رز معروفش! در نيازمنديهای روزنامه ها به خوبی از او تجليل کنند...!!!
5.gif

راستی چند نفرمان سابقه هنری چاپلين را می دانيم؟
e.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید